ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner Bypass Ameliyatlı Erkek ve Kadınlarda, Lipoprotein ve Apolipoprotein Düzeylerinin Koroner Arter Hastalığının Yaygınlığı ile Karşılaştırılması
Egemen TÜZÜN, *Eyüp HAZAN, *Erdem SİLİSTRELİ, *Ünal AÇIKEL, *Öztekin OTO, **Güldal KIRKALI
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,
*Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,
**Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
Bu çalışmada Eylül 1994-Temmuz 1995 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında ameliyat edilen 37 olguda (23 erkek-14 kadın) ve 20 kontrol grubu olguda kan total kolesterol, trigliserid, HDL, LDL, Apo A1 ve ApoB düzeylerinin koroner arter hastalığı gelişimindeki prediktör rolü, hastalanan damar sayısı ve ateroskleroz yaygınlığı (koroner skoru), bypass yapılan koroner arterlerin iç çapı ile olan ilişkileri anjiyografik ve peroperatif olarak incelenmiştir.

Her iki cinste de, trigliserid ve LDL değerleri ile koroner arter hastalığı arasında ilişki saptanamazken, erkek olgularda kolesterol düzeyi ve Apo B düzeyleri kontrol grubuna oranla yüksek bulunmuştur.

Ayrıca yine erkek olgularda HDL ve Apo Al/Apo B düzeyleri kontrol grubuna göre düşük olarak bulunmuş ve erkeklerde koroner arter hastalığının anlamlı prediktörü oldukları düşünülmüştür. Yine erkeklerde, bypass yapılan koroner arter çapının Apo A1 düzeyleri ile doğru orantılı olarak arttığı belirlenmiştir.

Kadın olgularda, koroner stenozun yaygınlığı ile Apo B düzeyleri arasında doğru, Apo A1 düzeyleri arasında ters orantılı bir ilişki belirlenmiştir. Ayrıca kadın olgularda, Apo B değeri yüksek olan olgularda hastalanan koroner arter sayısının da yüksek olduğu saptanmıştır.

Sonuç olarak, bu çalışmaya göre erkek olgularda total kolesterol, HDL, Apo Al/Apo B ve Apo B düzeyleri koroner arter hastalığı için önemli göstergelerdir. Kadın olgularda koroner stenozun yaygınlığı Apo A1 ve Apo B, hastalanan koroner arter sayısı da Apo B düzeyleri ile ilişkili bulunmuştur. Erkek olgularda da Apo A1 düzeyleri bypass yapılan koroner arter iç çapının prediktörü olabileceği düşünülmüştür.

Viewed : 8324
Downloaded : 1868