ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri
Erdem SİLİSTRELİ, *Öztekin OTO
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
*Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, İzmir
Toplumun ortalama yaşının artması ve gelişen yöntemlerle kalp hastalıklarındaki mortalitenin azalmasıyla birlikte, kardiyovasküler hastalıklar grubunda ikinci sırada yer alan ağır kalp yetmezliği, sık görülen bir sağlık sorunudur. Yüksek morbidite ve mortalite oranlarına ve kötü bir prognoza sahiptir. Medikal tedavi yöntemlerindeki belirgin ilerlemelere rağmen bu hastalarda uygulanabilecek çeşitli cerrahi tedavi yöntemleri mevcuttur.Yazımızda sözkonusu yöntemleri koroner bypass ve diğer açık kalp ameliyatları endikasyonlarının genişletilmesi, dinamik kardiyomiyoplasti, Batista ameliyatı, TMR (Transmyocardial Laser Revascularisation), IABP (Intra-Aortic Balloon Pump), sol kalp bypass yöntemi, dolaşıma yardımcı mekanik cihazlar, yapay kalp ve kardiyak transplantasyon başlıkları altında inceledik ve bu yöntemleri, son gelişme ve görüşlerle birlikte özetledik.
Keywords : Kalp yetmezliği, dolaşıma yardımcı cihazlar, kalp transplantasyonu, Cardiac failure, assist devices, cardiac transplantation
Viewed : 28896
Downloaded : 5124