ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
GÖĞÜS CERRAHİSİ VE KALP DAMAR CERRAHİSİ UZMANLIK DALLARINDA BOARD SINAVLARI: A.B.D. VE AVRUPA ÖRNEKLERİ
Semih HALEZEROĞLU
SSK Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul Tabip Odası Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu, Göğüs Cerrahisi Uzmanlık Dalı Temsilcisi, İSTANBUL
Viewed : 15071
Downloaded : 3655