ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
GÖĞÜS CERRAHİSİ VE KALP DAMAR CERRAHİSİ UZMANLIK DALLARINDA BOARD SINAVLARI: A.B.D. VE AVRUPA ÖRNEKLERİ
Semih HALEZEROĞLU
SSK Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul Tabip Odası Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu, Göğüs Cerrahisi Uzmanlık Dalı Temsilcisi, İSTANBUL
Bir tıp uzmanlığı dalında Board’un ne anlama geldiği Amerikan Toraks Cerrahisi Boardu’nda çok iyi tanımlanmıştır. “Board bir uzmanın uzmanlığının diğer meslektaşları tarafından tanınması anlamına gelir”. Board sertifikasını almış bir hekimin önceden belirlenmiş asgari standartlara uygun düzeyde eğitim aldığı kanıtlanmaktadır. Bununla birlikte Board sertifikasının alınmamış olması o kişinin uzman olmadığı anlamına gelmez. Ancak hem uzmanlık alınan merkezin hem de kişisel bilgi ve teknik kabiliyetin bağımsız bir üst yapı tarafından uzmanlık dalının özelliklerine göre belirlenen standartlara uygun olduğunun onaylanmış olması, uzmanlığın tartışılmaz bir seviyede kabulü anlamına gelir. Board sertifikası olmayan bir uzman için 2 şey düşünülebilir: 1. Uzmanlık aldığı merkezin uzmanlık eğitimi vermeye uygun olmadığı ya da eğitim süresi yaygın olarak kabul edilenden kısa ve gerekli tıbbi uygulamalar yapılamamış olduğundan sınava kabul edilmemiştir. 2. Sınavı başarabilecek bilgi ve uygulama seviyesine sahip değildir.
Viewed : 15100
Downloaded : 3671