ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
INFANTIL AORT KOARKTASYONUNDA EKSTENDED REZEKSIYON VE END TO END ANASTOMOZ
KALKO Yusuf , ÖZCAN Vural , HÖKENEK Faruk , KIZILTAN Feyyaz, TİRELİ Emin , DAYIOĞLU Enver , KARGI Aydın, *AYDOĞAN Ümrah
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
*Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, İSTANBUL
Çalışmamızda infantil tip aort koarktasyonlarında son yıllarda uygulanmaya başlanan ekstended rezeksiyon + end to end anastomoz tekniğini inceledik. Anabilim Dalı’mızda son iki yılda müdahale ettiğimiz 10 infantil tip aort koarktasyonlu hastaya ekstended rezeksiyon + end to end anastomoz tekniğini kullandık. Geniş ventriküler septal defektli (VSD) 1 olguya sternotomi ile diğer olgulara ise sol posterolateral torakotomi ile yaklaşıldı. 3 olguda istmik hipoplazi, 4 olguda distal ark ve istmik hipoplazi, 3 olguda ise proksimal ve distal ark hipoplazisi mevcuttu. Ortalama kros klemp süresi 22 dakika sürdü ve işlem sonrası ölçümlerde, hastalarda anlamlı gradiyent saptanmadı. 1 olguda postoperatif vokal kord paralizisi saptandı. Sonuç olarak, bu tekniğin yenidoğan ve infantlarda geniş diseksiyona rağmen mortalite ve morbiditeyi arttırmadığı ve diğer tekniklere göre birçok avantajının olduğunu düşünüyoruz.
Keywords : Aort koarktasyonu, infantil koarktasyon,Aortic coarctation, infantile coarctatio
Viewed : 12013
Downloaded : 3005