ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
FAST TRACK RECOVERY UYGULANAN HASTALARDA YOĞUN BAKIMDA KALIŞ SÜRESİNE ETKİ EDEN PARAMETRELER
TORAMAN Fevzi, KARABULUT Eşref Hasan, ALHAN Cem
Acıbadem Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Departmanı / İSTANBUL
Fast-track; erken ekstübasyon, yoğun bakımda kalış süresinin azaltılması ve erken mobilizasyon ile birlikte hastanede kalış süresinin azaltılmasını hedefleyen uygulamalar zinciridir. 1990’lı yılların başında ekonomik nedenlerle seçilmiş vakalarda denenmiş ancak daha sonra yapılan çalışmalarda tüm vakalara uygulanabileceğinin gösterilmesi ile yaygın kullanım bulmuştur. Tüm bu arayışların ortak amacı, kalp cerrahisinde hasta konforunu artırmak ve maliyeti düşürmektir. Ancak bu araştırmalarda temel ilke hasta güvenliğini telikeye sokmamaktır. Biz de bu çalışmamızda fast track uygulanımında yoğun bakımda kalış süresine etki eden parametreleri araştırmayı amaçladık.

Şubat 1999 ile eylül 2000 tarihleri arasında hastanemize başvuran açık kalp ameliyatı olacak 625 hasta çalışmaya alındı. Hastaların postop yoğun bakımda (ICU) kalış sürelerine etki eden parametreler araştırıldı. Lojistik regresyon analizinde ICU de kalış süresini uzatan parametreler olarak: pulmoner komplikasyonların varlığı (p=0.03), kan kullanımı (p=0. 05), intraaortik balon pompa (IABP) kullanımı (p=0. 02) anlamlı parametreler olarak bulduk.

Hastaların erken ekstübasyonlarının sağlanması ile pulmoner komplikasyonların ve özellikle nozokomiyal enfeksiyonların azalacağı, kardiopulmoner baypas sırasında komplet revaskülarizasyonla birlikte iyi bir hemodinamik ve sıvı dengesinin sağlanmasının ise kan ve IABP kullanımını azaltacağı, böylece ICU’de kalış süresinin kısalacağı kanısındayız.

Keywords : Fast track, post op yoğun bakım, kalp cerrahisi, Fast-track recovery, intensive care unit, cardiac surgery
Viewed : 17365
Downloaded : 3890