ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
GLUKOZ - 6 - FOSFAT DEHİDROGENAZ EKSİKLİĞİNDE KORONER BYPASS CERRAHİSİ
İlhan GÖLBAŞI, Cengiz TÜRKAY, Ercan AKBULUT, Harun GÜLMEZ, Ömer BAYEZİD, *Nursel ŞAHİN, **Ayşen ŞAHİNOĞLU
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, ANTALYA
*Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ANTALYA
**Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilimdalı, ANTALYA
Eritrositlerde oksidan hasara karşı savunma, esas olarak glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) aktivitesine bağlıdır. Bu enzimin eksikliğinde, kardiyopulmoner bypass esnasında gelişen oksidan ajanlar ve peroperatif medikasyonlar hemolitik krize neden olabilirler. G6PD eksikliği bulunan 51 yaşındaki erkek hastamıza koroner bypass ameliyatı yapıldı. İntraoperatif ve postoperatif takipde sorun olmadı ve postoperatif 8. günde taburcu edildi.

G6PD eksikliği bulunan hastalarda açık kalp cerrahisi özel dikkat ile başarılı olarak uygulanabileceğini düşünmekteyiz.

Keywords : Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz, koroner bypass cerrahisi
Viewed : 43561
Downloaded : 5164