ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Torakoskopi yardımlı minitorakotomi ile diyafram plikasyonu
Gökçe Şirin1, Ezel Erşen 2, Salih Pekmezci 3, Hasan Tüzün1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
3Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
Diyafram paralizisi ve evantrasyonu erişkinlerde nadir görülen bir klinik tablodur. Çocuklarda ve erişkinlerde ventilasyon fonksiyonunu yaklaşık %25 oranında azaltmaktadır. Önemli pulmoner disfonksiyonu olan hastalar ve infantlar diyafram paralizisi veya evantrasyonunu iyi tolere edemezler. Bu nedenle bu hastalarda diyafram plikasyonu gerekmektedir. Diyafram plikasyonu yapılarak akciğer ekspansiyonu kolaylıkla sağlanmaktadır. Bu makalede, tüberküloza bağlı sol supraklaviküler lenfadenopati biyopsisi sonrası diyafram paralizisi ve diyafram eventrasyonu gelişen, torakoskopi yardımlı minitorakotomi ile diyafram plikasyonu uyguladığımız 46 yaşındaki kadın hastada cerrahi deneyimimizi literatür bilgileri eşliğinde sunduk.
Keywords : Diyafram/cerrahi; respiratuvar paralizi/cerrahi; video aracılıklı torasik cerrahi
Viewed : 25186
Downloaded : 2498