ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Dünden Bugüne Çocuk Göğüs Cerrahisi
Okan Solak1, Atilla Gürses2
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Afyon
2Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Göğüs Cerrahisi’nin ilk yıllarında çok önemli yeri olan ve ilgi duyulan Çocuk Göğüs Cerrahisi, göğüs cerrahları arasında zamanla en az ilgi duyulan bölüm haline gelmiştir. Son 20 yıldır göğüs cerrahlarının gündemini yetişkin hastaların akciğer patolojileri, malign hastalıkların cerrahisi, evrelemesi ve akciğer transplantasyonu oluşturmaktadır. Düzenlenen uluslararası ve ulusal Göğüs Cerrahisi toplantılarında Çocuk Göğüs Cerrahisi ile ilgili sunulan çalışmaların sayısı azalmıştır. Yazımızda dünden bugüne bu değişikliğin akışını ve nedenlerini değerlendirmek istedik.
Keywords : Göğüs Cerrahisi; Çocuk Hastalıkları/Cerrahi
Viewed : 18289
Downloaded : 2316