ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Hamilelikte mitral kapağa yönelik kardiyak girişimler
Hasan Basri Erdoğan1, Nihan Kayalar 1, Nilgün Bozbuğa 1, Serdar Kutay 1, Hakan Akbayrak2, Mehmet Erdem Toker 1, Mustafa Güler 1, Tuncer Koçak3, Esat Akıncı 1, Cevat Yakut1
1Departments of Cardiovascular Surgery, Kartal Koşuyolu Heart and Research Hospital, İstanbul
2Department of Cardiovascular Surgery, Van Heart and Research Hospital, Van
3Departments of Anesthesiology and Reanimation, Kartal Koşuyolu Heart and Research Hospital, İstanbul
Amaç: Kalp cerrahisinin yaygınlaşmasına paralel olarak, gebelik sırasında uygulanan açık kalp cerrahisi ameliyatları da artmaktadır.

Çalışma planı: Mitral kapak hastalığı nedeniyle ameliyat edilen 12 hasta (ort. yaş 28.1±5.4; dağılım 19-37) incelenerek, ameliyat öncesi durumları, maternal ve fetal mortalite ve morbidite oranları değerlendirildi. Hastaların dokuzu romatizmal mitral darlığı ve medikal tedaviye yanıt vermeyen kardiyak dekompansasyon nedeniyle başvururken, üç hasta mitral protez kapak obstrüksiyonuna bağlı akciğer ödemi tablosuyla acil olarak ameliyata alındı. Çalışmaya alınan yedi hastada kapalı mitral komissürotomi (KMK) uygulandı. İki hastada mitral kapakta ileri derecede kalsifikasyon saptandı. Bu iki hastaya mitral kapak replasmanı uygulandı. Acil olarak ameliyat edilen üç hastaya ise yeniden mitral kapak replasmanı yapıldı. Bir hastaya biyoprotez kapak, diğer iki hastaya tekrar mekanik kapak uygulaması yapıldı.

Bulgular: Ameliyata bağlı mortalite ve kardiyak morbidite gözlenmedi. Elektif olarak KMK uygulanan hastaların tümünde, kardiyak herhangi bir sorun gelişmeden zamanında normal vajinal doğum gerçekleşti. Bebeklerin hiçbirinde sorun görülmedi. Elektif mitral kapak replasmanı uygulanan iki hastada ameliyattan altı ve on hafta sonra sorunsuz olarak doğum gerçekleşti. Acil mitral kapak re-replasmanı uygulanan üç hastanın birinde kalp ameliyatından hemen önce sezaryen uygulanarak sağlıklı olan bebek alınırken, diğer ikisinde ameliyat sonrası ikinci günlerinde spontan abortus gelişti. Fetal mortalite oranı %16.7 olarak gerçekleşti. Kapalı mitral komissürotomi uygulanan hastaların ortalama 37.4 aylık takibinde hiçbir hastada tekrar ameliyat gerekli olmadı. Biyoprotez ile mitral re-replasmanı yapılan hasta ameliyattan 11 ay sonra serebrovasküler olay nedeniyle kaybedilirken başka mortalite gözlenmedi.

Sonuç: Gebelik sırasında, mitral kapak hastalığı nedeniyle, kardiyopulmoner bypass ile açık kalp ameliyatları uygulanabilir. Bu girişimler maternal mortalite ve morbidite gözlenmeden, düşük fetal mortalite oranlarıyla yapılabilir. Mitral kapak patolojisi uygun olan hastalarda KMK tercih edilebilir.

Keywords : Kardiyopulmoner bypass/yan etki; mitral kapak/ cerrahi; gebelik
Viewed : 12200
Downloaded : 2633