ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
TRAVMATİK AORTİK YARALANMA: OLGU SUNUMU
Sadık ERYILMAZ, Serkan DURDU, Neyyir Tuncay EREN, Bülent KAYA, Hakkı AKALIN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, ANKARA
Majör künt göğüs travmalarından sonra aort yaralanması gelişebilir. Bunların büyük çoğunluğu akut travmatik aort rüptürü şeklindeyken, nadiren kronik posttravmatik psödoanevrizma da gelişebilir. Bu çalışmada, motorlu araç kazası sonrası aort istmus bölgesinde akut travmatik aortik rüptürü gelişen 18 yaşındaki erkek hasta ile otomobil kazasına bağlı künt göğüs travmasından 3 yıl sonra sırta vuran ağrı epizodları nedeniyle yapılan rutin tetkiklerinde kronik posttravmatik torasik aort psödoanevrizması tespit edilen 43 yaşındaki erkek hastanın olgu takdimlerini sunduk.
Keywords : Travmatik aortik rüptür, torasik aorta, transseksiyon, psödoanevrizma
Viewed : 14580
Downloaded : 3825