ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aort koarktasyonunun cerrahi tedavisi: Rezidü hipertansiyon
Nazmiye Selçuk Kapısız, Hasan Fahri Kapısız, Ali Sarıgül, Ertan Yücel
SB Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara
Amaç: Cerrahi olarak tedavi edilen değişik yaşlardaki 11 aort koarktasyonlu hasta, eşlik eden anomaliler, cerrahi tedavi, ameliyat öncesi ve sonrası erken dönem kan basınçları açısından değerlendirildi ve bu hastalarda cerrahi tedavinin kan basıncına etkisi incelendi.

Çalışma planı: Çalışmaya alınan 11 hasta (5 erkek, 6 kadın; ort. yaş 12; dağılım 1.5-27 yıl) ortalama 3 ay (1-4 ay) takip edildi. Dört hastaya rezeksiyon + uç-uca anastomoz + patent duktus arteriosus (PDA) ligasyonu, iki hastaya yama ile anjiyoplasti + PDA ligasyonu, beş hastaya yama ile anjiyoplasti uygulandı. Hastaların ortalama kan basınçları ve ekokardiyografileri ameliyat öncesi, ameliyattan sonra 1. gün, 7. gün ve 3. ayda olmak üzere incelendi.

Bulgular: Hastane içi mortalite olmadı. On dört yaşından küçük altı hastanın ameliyat sonrası kan basınçlarının, 14 yaşından büyük beş hastanın ameliyat sonrası kan basınçlarından daha düşük seyrettiği görüldü. Biri 1.5, diğeri iki yaşında olan iki hasta dışında diğer tüm hastalarda ameliyat sonrası erken dönemde antihipertansif tedavi gerekti.

Sonuç: Aort koarktasyonunda cerrahi tedavi altın standart olarak kabul edilmektedir. Bu hastalar erken dönemde, hipertansiyon oluşmadan teşhis edilmelidir. Aksi takdirde geç yaşlarda uygulanan cerrahi tedaviye rağmen hipertansiyon gerilemeyebilir.

Keywords : Aort koarktasyonu/cerrahi; hipertansiyon
Viewed : 13689
Downloaded : 2234