ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
349 Torakoskopik sempatektomi ameliyatının cerrahi sonuçları
Oryal Erdik1, Sezgin Karasu1, İsmail Haberal2, Akın Yıldızhan1, Ali Ayata3, Ayhan Yıldırım4
1Diyarbakır Asker Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Diyarbakır
2Diyarbakır Asker Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Diyarbakır
3Diyarbakır Asker Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Diyarbakır
4Diyarbakır Asker Hastanesi,Beyin Cerrahisi Kliniği, Diyarbakır
Amaç: Hiperhidrozis ve vazospastik damar hastalığı göğüs cerrahisi uygulamaları içerisinde ciddi bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada kliniğimizde iki-port torakoskopik sempatektomi (İPTS) ile yapılan ameliyatların sonuçları bildirildi.

Çalışma planı: Ocak 2002 ile Aralık 2005 tarihleri arasında palmar hiperhidrozis ve/veya aksiller hiperhidrozis ve dorsal hiperhidrozis veya vazospastik damar hastalığı nedeniyle iki-port torakoskopik sempatektomi uygulanan 188 hasta (185 erkek, 3 kadın; ort. yaş 20.7; dağılım 20-32) yaş, cinsiyet, uygulanan ameliyat tekniği, ameliyatın süresi, ameliyat sırasında ve ameliyat sonrası komplikasyonlar ve hastanede kalış süreleri yönünden incelendi.

Bulgular: Hiperhidrozis nedeniyle yapılan torakal sempatektomiler 126 hastada ayrı seanslarda iki taraflı, 17 hastada tek taraflı uygulandı. Vazospastik damar hastalığı nedeniyle 35 hastaya ayrı seanslarda iki taraflı, 10 hastaya ise tek taraflı torakal sempatektomi uygulandı. Üç olguda ise ameliyat sırasında değerlendirmede ileri derece yapışıklık saptanması üzerine yapışıklıklar giderildi, torakal sempatik sinir diseksiyonları yapıldı ancak ameliyat sonu yapılan optik gözlem sırasında space’e neden olacak ekspansiyon kusuru fark edildiği için, kalınlaşan üst-orta veya alt lob visseral plevralar dekortike edilerek akciğerler serbestlendi ve ekspansiyon sağlandı. Ameliyat sonrası 10-58 aylık takiplerde sadece iki olguda kompansatris terleme saptandı.

Tartışma: Çalışmamızda IPTS yöntemi hiperhidrozis ve vazospastik damar hastalıkların tedavisinde güvenli ve başarılı bulundu.

Keywords : Hiperhidrozis/cerrahi; sempatektomi/yöntem; torakoskopi
Viewed : 19709
Downloaded : 2914