ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
AORT KOARKTASYONU ONARIMINDA PATCHPLASTİ SONRASI GEÇ DÖNEMDE GELİŞEN PSÖDOANEVRİZMA VE AORTO - BRONŞİYAL FİSTÜL
Mustafa GÜLER, Cüneyt KELEŞ,Ercan EREN,Suat ERŞAHİN,Cevat YAKUT
Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İSTANBUL
Aort koarktasyonu onarımında kullanılan patchplasti yönteminden sonra görülen psödoanevrizma ve beraberinde gelişen aorto-bronşiyal fistül nadir görülen, fakat tedavi edilmediğinde fatal sonuçlanan ciddi bir komplikasyondur. Bu olgularda hemoptizi ilk semptomdur. Geçirilmiş torakal aortik girişimi olan bir hastada öncelikle düşünülmeli ve erken tanı ile hasta vakit kaybedilmeden opere edilmelidir. Bu yazıda 17 yıl önce başka bir merkezde aort koarktasyonu operasyonu geçiren ve hemoptizi şikayeti ile başvuran 42 yaşındaki hasta sunulmaktadır. İnen aortadaki patchplasti bölgesinde psödoanevrizma gelişen hasta ameliyat edilerek psödoanevrizma ve aorto-bronşiyal fistül onarımı gerçekleştirilmiştir. Postoperatif dönemde herhangi bir komplikasyon gelişmeyen hasta sorunsuz olarak taburcu edilmiştir.
Keywords : Aort koarktasyonu, psödoanevrizma, aorto-bronşiyal fistül
Viewed : 13120
Downloaded : 3102