ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Subaortik stenozun tamiri sırasında Fontan’ın TCPC’ye dönüştürülmesi
Ali Kubilay Korkut1, Gürkan Çetin1, Ahmet Özkara1, Levent Saltık2, İlhan Günay1
1Department of Cardiovascular Surgery, İstanbul University Haseki Cardiology Institute, İstanbul
2Department of Pediatric Cardiology, Cerrahpaşa Medicine Faculty of İstanbul University, İstanbul
Tek ventrikül fizyolojisinde, dominant sol ventrikül ve ventrikülo-arteryel diskordansı olan hastalarda ameliyat sonrası gelişen komplikasyonlardan biri subaortik stenozdur. Dokuz yaşındaki erkek hasta siyanotik bir durumda getirildi. Fizik muayenede sternum sol kenarında 5/6 derece sistolik üfürüm saptandı. Hasta dört yaşındayken triküspit atrezisi, sağ ventrikül hipoplazisi, büyük arter transpozisyonu ve ventriküler septal defekt tanılarıyla Fontan ameliyatı geçirmiş, ameliyat sonrası dönemde subaortik stenoz gelişmişti. Subaortik stenozun giderilmesi amacıyla ventriküler septal defekt genişletildi ve eş zamanlı olarak önceden yapılmış olan Fontan, ekstrakardiyak konduit ile total kavo-pulmoner konneksiyona dönüştürüldü. Konduit olarak Contegra biyoprotezi kullanıldı. Hastada ameliyat sonrası dönemde herhangi bir sorun olmadı.
Keywords : Subvalvüler aort stenozu/tanı/cerrahi; Fontan prosedürü; büyük damar transpozisyonu/cerrahi
Viewed : 11468
Downloaded : 2356