ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol ventrikül duvarında kist hidatik
Alper Sami Kunt, Salih Aydın, Deniz Demir, Cüneyt Şelli, Mehmet Halit Andaç
Department of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Harran University, Şanlıurfa
Ekinokokkozis dünyadaki bazı yerleşim birimlerinde ciddi bir sağlık sorunu oluşturmaktadır. Kardiyak tutulum oldukça nadir olmasına karşın, bu durumda erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Kırk sekiz yaşındaki kadın hasta egzersiz sırasında dispne ve çarpıntı yakınmasıyla başvurdu. Elektrokardiyografide V2-4 derivasyonlarında T dalgasının negatif olduğunun görülmesi üzerine hasta koroner arter hastalığı ön tanısıyla yatırıldı. Yapılan ekokardiyografi ve bilgisayarlı tomografide sol ventrikül duvarında 4 cm çapında kistik yapı görüldü. Kist hidatik için yapılan serolojik test pozitif bulundu. Ameliyat sırasında kist, çevre dokudan ayrıldı, kist lümeniyle ventriküler kavite arasında bağlantı olmadığı görüldü. Hastanın ameliyat sonrası dönemi komplikasyonsuz geçti. Patolojik inceleme sonucunda kist hidatik tanısı doğrulandı. Üç ay sonra hepatik kist ameliyatı olan hasta, takibinin sekizinci ayında asemptomatikti.
Keywords : Kardiyomiyopati/tanı; ekinokokkozis/cerrahi
Viewed : 11873
Downloaded : 2548