ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Duchenne musküler distrofili bir hastada görülen spontan pnömotoraks: Beklenmedik bir mortalite
Mehmet Sırmalı1, Levent Özçakar2, Hasan Türüt1, Sadi Kaya1
1Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
Duchenne musküler distrofisi bulunan 26 yaşındaki erkek hasta ani başlayan dispne ve sırt ağrısıyla başvurdu. Hastaya başka bir merkezde sol pnömotoraks tanısı konmuştu. Merkezimizde çekilen göğüs grafisinde solda total pnömotoraks saptandı ve mediastenin sağa kaydığı görüldü. Uygulanan tüp torakostomiye karşın sol akciğerde ekspansiyon sağlanamadı. Hastanın genel durumunun uygun olmaması nedeniyle rijit bronkoskopi yapılamadı. On iki saat sonra hastada solunum yetmezliği başladı, arteryel kan gazı değerleri bozulunca hasta yoğun bakım ünitesine alındı. Mekanik ventilasyona karşın kan gazları düzelmeyen hasta kaybedildi.
Keywords : Musküler distrofi/komplikasyon; pnömotoraks/ etyoloji
Viewed : 11815
Downloaded : 2477