ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kardiyopulmoner bypass sırasında oluşan masif hava embolisi
Osman Tiryakioğlu, Yusuf Ata, Şenol Yavuz
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Bursa
Kardiyopulmoner bypass sırasında oluşan masif hava embolisi açık kalp cerrahisinin en ciddi komplikasyonlarından biridir. Elli dört yaşında erkek hastada, kardiyopulmoner bypassa girilmesinden hemen sonra tüm arteriyel kanülasyon hattında masif hava kabarcıkları oluştu. Hemen pompa durduruldu, hasta derin Trendelenburg pozisyonuna getirildi. Arteriyel kanül hattının bağlantısı kesildi. Vena kava superiora kanül yerleştirilerek geçici retrograd serebral perfüzyon uygulandı. Ortalama 0.5 l/dk akımla beş dakika perfüzyon sağlandı. Aort kanülasyon yerinden bol miktarda hava kabarcıkları boşaltıldı. Tekrar pompaya girilerek hastaya üçlü koroner arter bypass yapıldı. Hastada nörolojik sekel oluşmadı ve sorunsuz taburcu edildi. Rutin kardiyak cerrahi pratiğinde karşılaşılabilecek bu ağır komplikasyon karşısında her cerrahi ekip hızla ve nasıl hareket edileceği konusunda hazırlıklı olmalıdır.
Keywords : Kardiyopulmoner bypass/yan etki; hava embolisi/ tedavi; ameliyat sırasında komplikasyon
Viewed : 16881
Downloaded : 2890