ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pulmoner alveoler mikrolitiazisin 12 yıllık takip süresince semptomsuz klinik seyri
Akif Turna, Ali Kılıçgün, Muzaffer Metin, Adnan Sayar, Atilla Gürses
Department of 1st Thoracic Surgery, Yedikule Teaching Hospital for Chest Diseases and Thoracic Surgery, İstanbul
Pulmoner alveolar mikrolitiazis, akciğerlerde alveoller içinde mikro taşların varlığı ile karakterize nadir bir hastalıktır. Nedeni henüz bilinmemektedir. On bir yaşında bir kız büyüme- gelişme geriliği yakınmasıyla başvurdu. Öyküsünde, tortikolis nedeniyle sternokleidomastoid kasa yapılan miyoplasti ameliyatı vardı. Fizik muayene ve laboratuvar incelemelerinde anormallik saptanmadı. Düz göğüs radyografisinde akciğerde çok sayıda nodüler infiltrasyon görüldü; açık akciğer biyopsisi sonucu pulmoner alveolar mikrolitiazis ile uyumlu bulundu. Sadece gözlemi içeren bir takip planlandı. On iki yıllık izleme sırasında hastanın genel durumu ve solunum fonksiyon testlerinde değişiklik olmadı. Hastanın erkek kardeşinde de semptomsuz seyreden iki taraflı alveolar mikrolitiazis saptandı. Pulmoner alveolar mikrolitiazis, ailesel bağlantısı olabilen yavaş ilerleyen bir akciğer hastalığıdır. Hastalığın spesifik bir tedavisi bulunmamaktadır ve tedavi gereksinimi olup olmadığı da tam kesinleşmemiştir.
Keywords : Kalkulus/tanı/patoloji; akciğer hastalığı/tanı/ radyografi; solunum fonksiyonu testi
Viewed : 9670
Downloaded : 1993