ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Enfekte aortobifemoral bypass greft tedavisinde süperfisyel femoral venlerin kullanımı: Olgu sunumu
Kamil Kaynak1, Özerk Özgür Akgün2, Ahmet Demirkaya1, Ezel Erşen1, Fatma Şimşek1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
Yapay greft ile infrarenal aort cerrahisi sonrası en korkulan komplikasyon greft enfeksiyonlarıdır. Kırk sekiz yaşında erkek hasta, geçirdiği infrarenal aortobifemoral bypass ameliyatından 17 ay sonra her iki femoral bölgeden akıntı yakınmasıyla başvurdu. Greft enfeksiyonu tanısı konularak yapay greft tümüyle çıkartıldı ve iki taraflı süperfisyel femoral venlerden oluşturulan otojen greftle yeni bir aortobifemoral bypass yapıldı. Ameliyat sonrası ikinci günde sol popliteal vende ve süperfisyel femoral venler distalinde akut tromboz gelişti. Düşük moleküler ağırlıklı heparine ek olarak, bacak elevasyonu ve elastik bandaj uygulamasıyla yakınmalar iki gün içinde geriledi. Ameliyat sonrası 10. günde taburcu edilen hastanın iki yıl sonraki kontrolünde iki taraflı femoral nabızların alınabildiği ve cerrahiye bağlı komplikasyon olmadığı görüldü.
Keywords : Aort, abdominal/cerrahi; kan damarı protezi; femoral ven/transplantasyon; proteze bağlı enfeksiyon/cerrahi
Viewed : 15218
Downloaded : 2633