ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kardiyak acillerde anestezik yaklaşım
Füsun Güzelmeriç1, Hasan Basri Erdoğan2, Tuncer Koçak1
1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Acil durumlarda güvenli havayolunu sağlamada standart bir yöntem yoktur. Acil entübasyon için nöromusküler blokerler, indüksiyon ajanları ve yardımcı ilaçların birlikte kullanımı gerekebilir. Bu ilaçlar kardiyovasküler sisteme çeşitli etkilerde bulunabileceğinden, kardiyovasküler acillerde havayolu güvenliğini sağlamak için özel bir dikkat gerekir. Altta yatan patolojinin iyi değerlendirilmemesi ve uygun ilaçlar verilmemesi ciddi sorunlara neden olabilir. Hastalığın fizyopatolojisinin bilinmesi, hızlı değerlendirme, uygun farmakolojik yaklaşım acil entübasyonu daha güvenli hale getirecektir.
Keywords : Havayolu tıkanıklığı; anesteziyoloji; kardiyovasküler sistem; acil; kalp cerrahisi; hemodinamik proses
Viewed : 25863
Downloaded : 2982