ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Videotorakoskopi: Yıllar içinde neler değişti?
Alper Toker
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
Göğüs cerrahisinde klinik pratiğe 1990’lı yıllarda girmeye başlayan videotorakoskopi, giderek artan sayıda uygulamayla farklı kliniklerde, farklı yapılarla kendine yer bulmuştur. Bugün modern toraks cerrahisi uygulayan kliniklerin yıllık ameliyat sayısının %30’unu videotorakoskopik girişimlerin oluşturduğu bilinmektedir. Hastanede kalım süresini kısaltan, morbiditeyi azaltan ve hastanın ameliyat kabulünü artıran bu yöntem, yıllar içinde farklılaşan ve gelişen endikasyonlarla yaygınlık kazanmıştır. Bu çalışmada videotorakoskopinin 1990 sonrası değişen uygulamaları ve sonuçları incelendi.
Keywords : Akciğer neoplazileri/cerrahi; pnömonektomi; göğüs cerrahisi, video yardımlı/yöntem; torakotomi; timektomi
Viewed : 17409
Downloaded : 3660