ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sıçan iskemi-reperfüzyon modelinde iskemik önkoşullamanın miyokardiyal apoptoza etkisi
Mehmet Adnan Celkan1, Sevgi Çavdar 2, Cahit Bağcı2, İbrahim Sarı3, Hakkı Kazaz 1, Haşim Üstünsoy1
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
Amaç: İskemik hücresel hasarlanmayı önlemek veya azaltmak için geliştirilen yaklaşımlardan biri iskemik önkoşullamadır. Bu sıçan modelinde iskemik önkoşullamanın miyokardiyal apoptoz üzerine etkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmada 30 adet Wistar cinsi erkek sıçan kullanıldı. Sıçanlara sol torakotomi yapıldıktan sonra kalp serbestleştirildi. Kontrol grubundaki 10 sıçana ek bir işlem uygulanmadı. İskemi grubundaki 10 sıçana sol ana koroner arterde 30 dakika oklüzyon (iskemi), arkasından 120 dakika reperfüzyon uygulandı. Önkoşullama grubundaki 10 sıçana ise bu işlemler öncesinde 5 dakika iskemi, 5 dakika reperfüzyon uygulandı. Deneyler sonrasında kalpler çıkarılarak, hazırlanan kesitlerde bcl-2 immünhistokimyasal boyama yöntemiyle bcl-2 indeksi belirlendi.

Bulgular: bcl-2 immünhistokimyasal boyama yöntemiyle, infarkt alanındaki apoptotik hücre oranı iskemik önkoşullama yapılan grupta %40±4.27, önkoşullama olmaksızın sadece iskemi ve reperfüzyon yapılan grupta %65±4.11, kontrol grubunda %2±0.66 bulundu. Önkoşullama yapılan grupta, yapılmayan gruba göre apoptotik hücre sayısı anlamlı derecede azdı (p<0.001). En az sayıda apoptotik hücre kontrol grubunda saptandı (p<0.001).

Sonuç: Bulgularımız iskemik önkoşullamanın miyokardiyal apoptoz oluşumunu azalttığını göstermektedir.

Keywords : Programlanmış hücre ölümü; iskemik önkoşullama, miyokardiyal; miyokard reperfüzyon hasarı; sıçan
Viewed : 13288
Downloaded : 2300