ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI VERTEBRAL OSTEOMİYELİT: MEDİASTİNİTİN ÖNEMLİ BİR KOMPLİKASYONU
Mustafa GÜDEN, Belhan AKPINAR, Ertan SAĞBAŞ, İlhan SANİSOĞLU,*Mustafa ŞİRVANCI, Zehra BAYRAMOĞLU, Barış ÇAYNAK, Alper YÜKSEL
Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi Florence Nightingale Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İSTANBUL
*Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
Açık kalp cerrahisi sonrasında mediastinit ciddi bir komplikasyondur. Vertebral osteomiyelit ise mediastinitin çok nadir görülen bir komplikasyonudur. 1993 - 2000 yılları arasında Florence Nightingale Hastanesi’nde açık kalp ameliyatı geçiren hastalardan bir tanesinde gelişen mediastinitin tedavisinden sonra vertebral osteomiyelit tespit edilmiştir. Sonuçlarının çok ciddi olması ve erken teşhisin önemi nedeniyle mediastinitin tedavisi sırasında veya hemen sonrasında tarif edilemeyen şiddetli sırt ağrısı vertebral osteomiyeliti akla getirmelidir.
Keywords : Osteomiyelit, mediastinit, koplikasyon, sırt ağrısı
Viewed : 22912
Downloaded : 4315