ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Travmatik akut torasik aort diseksiyonunda endovasküler tedavi: Olgu sunumu
İbrahim Özsöyler, Haydar Yaşa, Banu Lafcı, Levent Yılık, Ali Gürbüz
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir
Akut travma sonrası oluşan aort diseksiyonları yüksek mortalite riski taşır. Stanford tip B aort diseksiyonlarında mortalite oranı %50-60 arasındadır. Ancak, endovasküler cerrahi onarım tekniklerindeki ilerlemeler sayesinde mortalite ve morbidite oranlarında ciddi bir azalma meydana gelmiştir. Trafik kazası geçiren 19 yaşındaki erkek hastada, kontrastlı spiral torakoabdominal bilgisayarlı tomografide sol subklavyan arterin hemen altından başlayarak 5 cm’lik bir segmenti tutan Stanford tip B diseksiyon saptandı. İnen aorttaki diseksiyon endovasküler stent greftle onarıldı. Aortografiyle diseke aortik segmentin tamamen kapatıldığı ve kaçak olmadığı izlendi. Hasta beşinci günde taburcu edildi. Ameliyat sonrasında, düz grafi ve kontrastlı spiral bilgisayarlı tomografiyle yapılan kontrollerde greft migrasyonuna veya endovasküler kaçağa rastlanmadı.
Keywords : Anevrizma, disekan/cerrahi; aort anerizması, torasik/cerrahi; vasküler cerrahi işlem/yöntem
Viewed : 14724
Downloaded : 2587