ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Total anormal pulmoner venöz dönüş anomalili bir hastada cerrahi tamir sonrası oral sildenafil kullanımı
Ali Sarıgül1, Ahmet Özkara1, Cüneyt Narin1, Gamze Sarkılar2, Erdal Ege1
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Konya
Üç aylık kız çocuğunda, total anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi nedeniyle tam düzeltme yapıldıktan sonra, nitrogliserin perfüzyonuna rağmen ameliyat sonrası ikinci gün pulmoner hipertansif kriz gelişti. Nazogastrik tüp yoluyla oral sildenafil tedavisi 0.5 mg/kg/24 sa dozuyla başlanıp, doz kademeli olarak artırılarak 2 mg/kg/24 sa dozuna kadar yükseltildi. Sildenafil pulmoner basıncı düşürdü ve hasta mekanik ventilasyon desteğinden pulmoner hipertansif kriz olmaksızın başarıyla ayrıldı. Komplike bir ameliyat sonrası döneminin sildenafile başlandıktan sonra düzelmesi pulmoner basıncın düştüğünü dolaylı olarak göstermektedir. Hastada sildenafile bağlı herhangi bir yan etki gelişmedi. Bu ilacın açık kalp cerrahisi geçirmiş bebeklerde pulmoner hipertansif profilaksisinde güvenli bir şekilde kullanılabileceğini ve etkin bir rol oynayabileceğini düşünüyoruz.
Keywords : Kardiyovasküler cerrahi işlem; hipertansiyon, pulmoner/önleme ve kontrol; bebek; fosfodiesteraz inhibitörü/terapötik kullanım; pulmoner ven/anormallik; sildenafil
Viewed : 13935
Downloaded : 2448