ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Tüberküloz ve metastatik tiroid karsinomlu bir olguda pozitron emisyon tomografisinin yanlış pozitif ve yanlış negatif bulguları
İ. Cüneyt Kurul1, Yıldırım İmren 2, Mahmut Tokur 1, Sedat Demircan 1, Leyla Memiş3
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara
Benign ve malign fokal pulmoner lezyonlarda glukoz absorbsiyonu artış gösterir. Bu durum 18-fluorodeoksiglukoz (FDG) kullanılarak yapılan pozitron emisyon tomografisinde (PET) yalancı pozitif ve yalancı negatif bulgulara yol açabilir. Medüller tiroid kanseri (MTK) tanısıyla sol radikal, sağ modifiye boyun diseksiyonu ve total tiroidektomi ameliyatı uygulanan 48 yaşındaki erkek hastada, ameliyat sonrasında yüksek bulunan kalsitonin değerleri nedeniyle yapılan PET incelemesinde üst-ön mediastende ve sol akciğer üst lobda metastaz ile uyumlu bulgular saptandı. Akciğer grafisi ve kemik sintigrafisinde herhangi bir patolojiye rastlanmadı. Hastaya median sternotomi uygulandı. Sol üst lob apikal segmentte milimetrik nodüler lezyonlar gözlendi. Pozitron emisyon tomografisinde saptanamamış olan, sol alt lobda üç adet 1 mm’lik nodül ve sağ orta lobda iki adet 1 mm’lik nodül palpe edildi. Lezyonlar wedge rezeksiyonla çıkarıldı. Sol akciğerdeki lezyonların frozen section patoloji incelemesi sonucu nekrotizan granülomatöz iltihap ile uyumlu bulunurken, sağ orta lobdan alınan materyalde nekrotik nodül ve nöroendokrin hücre hiperplazisi saptandı. Histopatolojik incelemede, sol üst lob apikal segmentten alınan materyalde nekrotizan granülomatöz iltihabi proçes, diğer akciğer parenkim alanlarından alınan bütün parçalarda ve mediastinal diseksiyon materyalinde ise multifokal MTK odakları görüldü. Aynı olguda, tüberküloz granülasyon dokusunun PET’te pozitif bulgu vermesi, her iki akciğerde palpasyonla saptanan nodüllerde patolojik olarak metastaz saptanmasına rağmen PET’de patolojik FDG tutulumu olmaması ilginç bulundu.
Keywords : Akciğer neoplazileri/tanı; tiroid neoplazileri/ radyografi; bilgisayarlı tomografi, emisyon; tüberküloz, pulmoner
Viewed : 22604
Downloaded : 2962