ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Santral venöz kateterizasyon sonrası nadir bir komplikasyon: Subklavyan vende bırakılan kılavuz tel
İrfan Taşoğlu, Hakan Özgül, Yıldırım İmren, Levent Gökgöz
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
Santral venöz kateter (SVK), çoğunlukla hastaya devamlı intravenöz medikasyon, beslenme desteği gerektiğinde başvurulan bir işlemdir. Bu yazıda, çok ender gözlenen bir komplikasyon olan, SVK sonrası kılavuz telin içeride kaldığı 35 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Akciğer grafisinde, sol subklavyan venden sağ atriyuma uzanan kılavuz tel gözlendi. Santral venöz kateterizasyon işlemi sonrası 32. saatte femoral venden intravasküler girişimle kılavuz tel çıkartıldı. İşlem öncesi ve işlem sırasında hastada herhangi bir komplikasyon gelişmedi.
Keywords : Kateterizasyon, santral venöz/yan etki; yabancı cisim/komplikasyon
Viewed : 17506
Downloaded : 2598