ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aortik ark tamirinde beyin korumasına güncel bir bakış
Bilgin Emrecan, Levent Yılık, Ali Gürbüz
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir
Aortik ark cerrahisinin en önemli konularından biri en uygun beyin koruma yönteminin belirlenmesidir. Beyin koruması için önerilen teknikler antegrad serebral perfüzyon, derin hipotermik sirkülatuvar arrest ve retrograd serebral perfüzyondur. Ancak, hangi yöntemin en iyi olduğu halen tartışmalıdır. Hipoterminin kullanılması ile aortik ark cerrahisi daha güvenli yapılır hale gelmiş ve zaman içinde retrograd serebral perfüzyon ve en son olarak da antegrad serebral perfüzyon ile ileri bir düzeye ulaşmıştır. Bu yazıda, aortik ark cerrahisinde beyin koruma yöntemleri tek tek ele alınarak, bu yöntemlerin avantaj ve dezavantajları gözden geçirildi.
Keywords : Aort, torasik/cerrahi; beyin/kan desteği; serebrovasküler dolaşım; perfüzyon/yöntem
Viewed : 18932
Downloaded : 2663