ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
ATEŞLİ SİLAH YARALANMASINA BAĞLI İLGİNÇ BİR PSÖDOANEVRİZMA VAKASI
İlyas KAYACIOĞLU, Cüneyt KONURALP, Mustafa İDİZ, Mustafa ÜNAL, MustafaYANGEL
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İSTANBUL
Ekstremitelerin ateşli silah ile yaralanmalarında periferik damarlar ile ilgili komplikasyonlar sıklıkla görülür. Bu vakaların çoğunda arter ve yanındaki ven (ve bazen sinir) birlikte yaralanır ve yaralanma ile ilgili klinik bulgular sıklıkla ilk müdahale sırasında mevcuttur. Ciddi damar yaralanmalarında, erken teşhis ve müdahale çoğu kez ekstremitenin kurtarılması için elzemdir. Bu çalışmada, sol uyluk distal ucundan yakın mesafeli ateşli silah yaralanması sonrası, geç dönemde gelişen bir femoral psödoanevrizma olgusunu sunuyoruz. Hastanın ameliyatında Hunter kanalı çıkışında femoral arterin izole olarak yaralandığı, yanındaki ven ve sinir yapılarında bir tahribat olmadığı saptandı. Gore-tex tüp greft ile arterin devamlılığı sağlandı. Ekstremitelerin perforan yaralanmalarında, muhtemel bir vasküler patolojiyi tamamen elimine etmek için sadece fizik muayene bulguları yeterli olmayabilir. Olası komplikasyonları düşünerek, noninvaziv ve gerekirse invaziv tekniklere başvurmaktan çekinmemek gereklidir.
Keywords : Ateşli silah, periferik arter yaralanması, femoral arter, psödoanevrizma
Viewed : 15713
Downloaded : 4941