ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Göğüs tüpü solunumun hangi fazında çekilmeli?
Banu Aktin, Ufuk Çağırıcı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
Tüp torakostomi, başta göğüs cerrahisi olmak üzere göğüs hastalıkları ve diğer bazı klinik dalları ilgilendiren, hem takılması hem de çekilmesi teknik ve endikasyonlar yönünden önem taşıyan bir işlemdir. Tüp torakostominin endikasyonları ve takılmasına ilişkin pek çok çalışma bulunmasına karşın, çekilme tekniğine ilişkin bilgiler çok azdır. Bu derlemede, göğüs tüpünün solunumun hangi fazında ve nasıl çekileceği konusunda literatürde yer alan kaynaklar incelenerek, henüz genel bir sonuca bağlanmamış bu konunun önemi vurgulandı.
Keywords : Algoritm; göğüs tüpü; pnömotoraks/etyoloji/ tedavi; göğüs yaralanması; torakostomi/yöntem
Viewed : 59543
Downloaded : 2450