ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
REZEKSİYON UYGULANAN KÜÇÜK HÜCRE DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE POSTOPERATİF TANI FARKLILIĞI: 93 OLGUNUN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
GÜLEÇ Hakan, SAYAR Adnan, ÖLÇMEN Aysun, METİN Muzaffer, GÜR Aygün, TUNCAY Esin, ORTAKÖYLÜ Gönenç, ÇAMSARI Güngör, ÖLÇMEN Müfid
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İSTANBUL
Akciğer kanseri tanısıyla cerrahi rezeksiyon uygulananlarda preoperatif tanı ile postoperatif tanı histolojileri farklılık gösterebilmektedir. Biz de bu çalışmada rezeksiyon uygulanan küçük hücre dışı akciğer kanserlerinde postoperatif tanı farklılığını araştırdık. Ocak 1995 - Şubat 1998 tarihleri arasında akciğer kanseri nedeniyle cerrahi uygulanan 93 olgu (4 kadın) retrospektif olarak değerlendirildi. Tanı fiberoptik bronkoskopi ile bronş biyopsisi ve transtorasik iğne aspirasyonu ile kondu. Yaş ortalaması 54 (22-73) olan olgulara 37 pnömonektomi, 46 lobektomi, 10 bilobektomi yapıldı. Malignite tanısı postoperatif patoloji ile, preoperatif fiberoptik bronkoskopi biyopsisinde %86, transtorasik iğne aspirasyonunda %74 uyumluluk göstermekteydi. Preoperatif ve postoperatif tanı uyumsuzluğu epidermoid karsinomda %17, adenokarsinomda %27 olarak bulundu. Yalnızca 1 olguda gereksiz torakotomi ve rezeksiyon yapılmıştır. Küçük hücre dışı akciğer kanserinde preoperatif ve postoperatif tanı arasındaki uyumsuzluk cerrahi yaklaşımı ve operasyon tipini çok fazla etkilememiştir.
Keywords : Akciğer kanseri, tanısal işlemler, cerrahi, postoperatif farklılık, Lung cancer, diagnostic procedures, surgery, postoperative differrence
Viewed : 14988
Downloaded : 3698