ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aort koarktasyonu için balon anjiyoplasti sonrası gelişen büyük psödoanevrizmanın cerrahi tedavisi
Ali Kubilay Korkut1, Gürkan Çetin1, Özge Köner2, Levent Saltık3, İlhan Günay1
1Departments of Cardiovascular Surgery İstanbul University Haseki Cardiology Institute, İstanbul
2Departments of Anesthesiology, İstanbul University Haseki Cardiology Institute, İstanbul
3Department of Pediatric Cardiology, Cerrahpaşa Medical Faculty of İstanbul University, İstanbul
Aort koarktasyonunun anjiyoplasti balon dilatasyon ile tedavisi iyi sonuç veren ve yaygın olarak uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem sonrasında dilatasyon yerinde %2-8 oranında psödoanevrizma gelişebilir. Bu psödoanevrizmaların çoğu stabil olarak kalsa da, bir kısmının genişleyerek yırtılmaya bağlı aşırı kanama sonucu ölüme yol açabileceği unutulmamalıdır. Bu yazıda, aort koarktasyonunun balon dilatasyon yöntemiyle tedavisi sonrasında psödoanevrizma gelişen dokuz yaşındaki bir çocukta uygulanan tüp greft interpozisyonu ile tamir sunuldu. Hasta ameliyat sonrası altıncı günde sorunsuz taburcu edildi.
Keywords : Psödoanevrizma; anjiyoplasti, balon/komplikasyon; aort koarktasyonu/cerrahi; kalp kateterizasyonu
Viewed : 9330
Downloaded : 2283