ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kesici alet yaralanmasına bağlı trakeal kesi: Olgu sunumu
Erdoğan Dadaş
Köroğlu Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Bolu
Yetmiş beş yaşında kadın hasta, intihar girişimi sonrası boynun ön yüzünde kesi ile acil servise getirildi. Hasta acilen entübe edilerek solunum kontrolü sağlandı ve hemen ameliyata alındı. Ameliyatta servikal trakeal kesi separe prolen dikiş ile tamir edildi. Ameliyat sonrası pozitif basınçlı ventilasyon uygulamasından ve dikiş hattında gerginlik oluşturacak hareketlerden kaçınıldı. Ameliyat sonrası dönemde komplikasyon gelişmeyen hasta yedinci günde taburcu edildi.
Keywords : Trakea/yaralanma/cerrahi; yara, penetran
Viewed : 10596
Downloaded : 2084