ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aynı olguda pulmoner hamartom ve skuamöz hücreli akciğer kanseri
Ahmet Önen1, Aydın Şanlı1, Sami Karapolat1, Volkan Karacam1, Aydanur Kargı2
1Departments of Thoracic Surgery, Medicine Faculty of Dokuz Eylül University, İzmir
2Departments of Pathology, Medicine Faculty of Dokuz Eylül University, İzmir
Pulmoner hamartomlar oldukça sık rastlanan akciğer patolojileridir. İyi huylu olmalarına rağmen, nadiren malign değişim gösterebilirler ya da primer akciğer kanserine eşlik edebilirler. Otuz sekiz yaşında kadın hasta kronik öksürük ve solunum sıkıntısı nedeniyle başvurdu. Bilgisayarlı tomografide sol akciğer alt lobda 3x2 cm ölçülerinde, sol ana bronşu çevreleyen kitlesel lezyon görüldü. Torakotomi sırasında kitleden yapılan frozen section sonucunun malign bildirilmesi üzerine sol alt lobektomi yapıldı. Histopatolojik incelemede hamartom ve skuamöz hücreli karsinom in situ saptandı. Hasta bir yıllık takipte semptomsuzdu.
Keywords : Karsinom, skuamöz hücreli; hamartom/cerrahi; akciğer neoplazileri/cerrahi
Viewed : 11648
Downloaded : 2593