ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Derin ven trombozunda güncel tedavi yaklaşımları
Ali Sarıgül, Ömer Tanyeli
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya
Venöz tromboembolizm veya en sık görülen formuyla derin ven trombozu (DVT) önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Gelişmiş ülkelerde ileri yaşlarda %1 oranında görülen bu hastalık, en sık alt ekstremite ve pelvik venlerinden kaynaklanmaktadır. Pulmoner tromboembolilerin (PTE) yaklaşık %70’inde DVT olması, DVT olgularının yarısından fazlasında PTE gelişmesi nedeniyle, bu ikisi tek bir antite olarak kabul edilebilir. Klasik DVT tedavisinde uyguladığımız yöntemler, zaman içinde yeni tedavi seçeneklerinin ortaya çıkması ve farklı klinik uygulamaların karşılaştırmalı sonuçlarının yayınlanması ile sürekli olarak değişmektedir. Bu derlemede, DVT’nin güncel kılavuz bilgileri ışığında incelenmesi amaçlandı. Zamanında ve etkin bir şekilde yapılan tedavi yaklaşımı ile DVT’den kaynaklanan mortalite ve morbiditeyi en aza indirgemek mümkündür.
Keywords : Antikoagülan; heparin; pulmoner embolizm; venöz trombozis; warfarin
Viewed : 81879
Downloaded : 5743