ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pediatrik ameliyat sonrası kardiyak yoğun bakımda trakeostomi endikasyonları ve sonuçları
Yavuz Enç1, Numan Aydemir1, Yeşim Biçer2, Nurgül Yurtseven2, Gökcen Orhan1, Batuhan Özay1, Umut Ayoglu1, Alper Görür1, Fırat Altın1, Sertaç Çiçek1
1Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
Amaç: Kardiyak cerrahi sonrası erken ekstübasyon, istenen ve en güvenli yaklaşımdır. Ancak infant ve çocuklarda bu her zaman mümkün olamamakta ve entübasyon süreleri uzamaktadır. Trakeostomi bu olgularda alternatif yaklaşımdır. Ancak günümüzde pediatrik olgularda trakeostomi endikasyonları ve sonuçları hakkında henüz bir uzlaşma oluşmamıştır. Bu çalışmada konuyla ilgili deneyimlerimiz bir derleme eşiliğinde sunuldu.

Çalışma planı: Kliniğimizde Şubat 2002-Kasım 2005 tarihleri arasında pediatrik ameliyat sonrası yoğun bakım döneminde 19 olguya (%1.53) trakeostomi açıldı. Bu olguların verileri ileriye dönük olarak toplandı ve bu çalışmada incelendi.

Bulgular: Trakeostomiden önce geçen ortalama entübasyon süresi 25.1±11 gündü. Dekanülasyon yapılabilen 14 olgunun ortalaması alındığında; trakeostomi açıldıktan dekanülasyona kadar geçen ortalama süre 23.3±10 gündü. Dekanülasyon yapılabilen bu 14 olgu dikkate alındığında, ortalama toplam mekanik ventilasyon süresi 48.6±14.3 gün, ortalama yoğun bakım kalış süresi 55.8±17.3 gün iken, hastane kalış süresi 71.6±34.6 gün olarak saptandı. Yedi olgu kaybedildi ve trakeostomi açılan olgularda hastane mortalitesi %37 olarak gerçekleşti. Taburcu edildikten sonra, takip döneminde kaybedilen iki olgu da dikkate alındığında toplam mortalite oranı %48 oldu. Ortalama takip süresi 16.8±12.2 ay olan dokuz olgu halen yaşamaktadır ve hiçbirinde geç trakeostomi komplikasyonları olan trakeal stenoz ve stridora rastlanmamıştır.

Sonuç: Kardiyak cerrahi sonrası pediatrik olgulardaki uzamış entübasyon durumunda trakeostomi oldukça güvenli alternatif bir yaklaşımdır ve uzamış entübasyon beklentisi olan olgularda güvenle ve zaman kaybetmeden uygulanabilir.

Keywords : Torasik cerrahi; trakeostomi; çocuk
Viewed : 18863
Downloaded : 3012