ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Miksomayı andıran sağ atriyal anjiyosarkom: Yanlış bir tanıdan zor bir karara
Flavio Cocconcelli, Filippo Benassi, Matteo Scapinelli, Roberto Parravicini
Department of Cardiothoracic Surgery, University of Modena and Reggio Emilia, İtalya
Bu yazıda, kardiyak miksoma tanısı konan büyük bir sağ atriyal kitlenin çıkarılması için cerrahi tedavi uygulanan 27 yaşında erkek hasta sunuldu. Kitlenin oldukça büyük olması nedeniyle ameliyat sırasında birkaç biyopsi uygulandı. Anjiyosarkom tanısı kondu, dolayısıyla cerrahi eksizyon tek çareydi. Altı ay sonra bilgisayarlı tomografi sonucunda hemorajik serebral lezyonların olduğu görüldü. Hasta ameliyattan 10 ay sonra kaybedildi. Primer anjiyosarkom için en iyi tedavi yöntemi erken ve tam bir cerrahi eksizyon olacaktır. Ne yazık ki sıklıkla hayati kardiyak yapıların önemli bir bölümünün de tutulumu görülür, bu durumda ortotopik kardiyak transplantasyon düşünülebilir.
Keywords : Anjiyosarkom; miksoma; kardiyak tümör; kalp nakli
Viewed : 10107
Downloaded : 2762