ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Radial arter çıkarıldıktan sonra geç dönemde beklenmeyen bir komplikasyon: Olgu sunumu
Vedat Nisanoğlu, Nevzat Erdil, Mustafa Aldemir, Hasan Berat Cihan, Bektaş Battaloğlu
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Malatya
Radial arter greftleri koroner arter bypass greftleme ameliyatlarında, uzun dönem açıklık oranlarının ven greftlere göre daha iyi olması nedeniyle, yaygın biçimde kullanılmaya başlamıştır. Radial arter çıkarılmasına bağlı gelişen komplikasyon oranı oldukça düşüktür. Bu komplikasyonların çoğu minör komplikasyondur ve erken dönemde oluşur, tanı ve tedavisi kolaydır. Altmış altı yaşında erkek hastaya üçdamar hastalığı nedeniyle iki taraflı radial arter grefti kullanılarak dörtlü koroner bypass yapıldı. Taburcu olduktan iki ay sonra hasta her iki kolda, radial arter insizyonlarının proksimalinde ağrısız şişlik yakınmasıyla başvurdu. Lokal anestezi ile her iki koldaki kitle açıldı, hematom boşaltıldı, aktif kanama odağı bulunmadı. Her iki loja dren yerleştirilip kollar bandajla sarıldı.
Keywords : Koroner arter baypas; ameliyat sonrası komplikasyon; radial arter
Viewed : 12025
Downloaded : 2355