ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Timus dokusu üzerinde gelişen mediastinal lenfadenit tüberkülozu olgusu
Cemil Deniz Yorgancılar, İsmail Cüneyt Kurul, Sedat Demircan, Ali Çelik
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
Tüberküloz kronik granülomatöz enfeksiyona neden olan bir hastalıktır. Ekstrapulmoner tüberküloz yerleşim bölgeleri plevra, lenfatik sistem, genitoüriner sistemdir. Mediastinde, timus dokusu artığı üzerinde tüberküloz gelişmesine çok nadir rastlanmaktadır.
Keywords : Tüberküloz lenfadenit; timus
Viewed : 25701
Downloaded : 2872