ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Gecikmiş yabancı cisim aspirasyonuna bağlı bronşiyal membran
Ali Yeğinsu1, Serhat Çelikel2, Handan İnönü2, Makbule Ergin1
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Tokat
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Tokat
Altı yıl önce kalem kapağı aspire etmiş olan 17 yaşındaki hasta hastanemize sevk edildi. Bronkoskopide sol ana bronş, ana karinanın 2 cm distalinde membranöz bir doku ile tama yakın tıkalıydı. Sol lateral torakotomi ile bronkotomi yapıldı, membran eksize edildi ve kalem kapağı çıkarıldı. Hasta taburcu edildikten bir yıl sonra, bronkoskopide bronşun eksize edilen membranın yapışmasıyla kısmi olarak tekrar tıkandığı görüldü. Yapışan kısım rijit bronkoskopide bir forseps ile ayrıldı. Bir yıllık takip sonrasında bronş tamamen açık ve hasta sorunsuzdu.
Keywords : Yabancı cisim; aspirasyon; havayolu; veb; torakotomi
Viewed : 9186
Downloaded : 2257