ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
MİTRAL KAPAK CERRAHİSİNDE ALTERNATİF BİR TEKNİK (GUIRAUDON YÖNTEMİ)
İhsan İŞKESEN, Egemen TÜZÜN, *Rahmi ZEYBEK, *Mert KESTELLİ
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, MANİSA,
*Atatürk Devlet Hastanesi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İZMİR
Amaç: Mitral kapak cerahisinde değişim veya iyi bir onarım yapabilmek için kapağın değerlendirilmesi çok önemlidir. Materyal - Metod: Mitral kapak cerrahisi yapılan 31 hastadan 11 tanesinde kapağa ulaşım için sağ atrium açılarak septumdan giriş (vertikal transseptal yol = Guiraudon yöntemi) uygulandı. İki grup hastada da preoperatif değerler benzer idi. Transseptal yol kullanılan hastalardan 5 tanesinde ikinci kez operasyon yapıldı. Sonuç: Operasyonla ilgili sürelerde uzama olmadı, postoperatif dönemde kanama veya bir komplikasyonla karşılaşılmadı, iki grupta da anlamlı olacak bir ileti veya ritm problemi olmadı. Yorum: Sağ atriumdan girilerek transseptal yol ile mitral kapağa ulaşmanın daha iyi kapak değerlendirmesi sağlayarak mitral onarım yapılması için çok rahat bir çalışma ortamı sağladığı ve bunun yanında herhangi bir olumsuz duruma ya da bir komplikasyona yol açmadığı gözlenmiştir. Transseptal yolun mitral kapakta onarım düşünülen durumlarda, reoperasyonlarda, sol atriumu küçük olan hastalarda, mitral kapağın kalsifik olduğu durumlarda, mitral ile birlikte trikuspid cerrahisi yapılacak hastalarda tercih edilebileceğini düşünüyoruz.
Keywords : Guiradon prosedürü, transseptel yaklaşım, mitral rekonstrülısyon
Viewed : 14201
Downloaded : 2589