ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Çocuklarda ekstrakorporeal membran oksijenatör kullanımı
Faruk Cingöz, Harun Tatar
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
Son yıllardaki teknolojik gelişmeler ve artan deneyimlere bağlı olarak, ileri dönem kalp yetmezlikli hastalarda mekanik yardımcı kalp cihazlarının kullanımında artış görülmektedir. Ekstrakorporeal membran oksijenatör, intra-aortik balon ve ventriküler yardımcı cihazlar sıklıkla kullanılan yardımcı mekanik kalp cihazlarıdır. Yetişkin hastalara göre çocuklarda izole sol ventrikül yetmezliği nadir görülürken, sağ ventrikül yetmezliği, pulmoner hipertansiyon ve hipokseminin katkısıyla daha sık görülmektedir. Bu fizyolojik etkilerden dolayı sol ventrikülün tek başına desteklenmesini sağlayan intra-aortik balon ve sol ventrikül yardımcı cihazlarının çocuklarda kullanımı doğal olarak sınırlıdır. Ekstrakorporeal membran oksijenatör, hem sağ hem de sol ventrikül desteği sağlaması ve çocuk yaş grubunda daha sıklıkla tercih edilmesinden dolayı bu konuya ait bilgiler literatür ışığı altında incelenmiştir.
Keywords : Çocuk; ekstrakorporeal membran oksijenasyon/araç; yardımcı kalp cihazları
Viewed : 28315
Downloaded : 4552