ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
IASLC Akciğer Kanseri Evrelendirme Projesi: Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde TNM Sınıflandırmasının Yedinci Düzenlemesi için öneriler
Turgut Işıtmangil
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği
Malign Tümörlerin Yedinci TNM Sınıflandırmasının 2009 yılı başlarında yayımlanması beklenmektedir. TNM sınıflandırmasının düzenleme önerilerinde birincil kaynak olarak kabul gören IASLC Akciğer Kanseri Evreleme Projesi 1998 yılında başladı. 1990 ile 2000 yılları arasında tedavi gören küçük hücreli dışı akciğer kanserli 67725 olgu 19 ülkede 46 kaynaktan veritabanına dahil edildi. Bu projeden elde edilen veriler ışığında T, N ve M tanımlayıcılarda oluşturulan değişiklik önerileri TNM altgrupları içine yerleştirildi.
Keywords : Karsinom, küçük hücreli dışı akciğer/sınıflandırma; akciğer neoplazileri/sınıflandırma; tümör evrelemesi
Viewed : 18417
Downloaded : 3056