ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Primer biliyer sirozda koroner arter bypass cerrahisi: Olgu sunumu
Gökçe Şirin1, Hakan Bingöl1, Tankut Akay1, Hikmet İyem1, Vedat Yıldırım2, Harun Tatar1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Anesteziyoloji ve Reanimasyan Anabilim Dalı, Ankara
Primer biliyer sirozlu (PBS) olgularda koroner arter bypass cerrahisi çok sıklıkla uygulanmamaktadır. Bu hastaların klinik sonuçları ile ilgili bilgilerin çoğu yayınlanmış küçük çalışmalardan elde edilmektedir. Bu yazımızda 66 yaşında koroner arter hastalığı ve PBS birlikteliği bulunan bayan hastada koroner bypass ameliyatı deneyimimizi sunduk. Bu hastalarda ameliyat sonrası komplikasyon oranı sık olmasına rağmen hafif ve orta dereceli sirozlu olgularda kardiyopulmoner bypass ile koroner bypass ameliyatı, bypass ve kross-klemp zamanı kısa tutulursa güvenli şekilde gerçekleştirilebilir.
Keywords : Koroner arter hastalığı; koroner arter bypass; biliyer karaciğer sirozu
Viewed : 13484
Downloaded : 3550