ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Dev sağ koroner arter anevrizma rüptürünün acil cerrahi onarımı
Osman Tiryakioğlu1, Mehmet Cem Başel2, Selma Kenar Tiryakioğlu2, Tamer Türk1, Şenol Yavuz1
1Departments of Cardiovascular Surgery, Bursa Yüksek İhtisas Education and Research Hospital, Bursa
2Departments of Cardiology, Bursa Yüksek İhtisas Education and Research Hospital, Bursa
Koroner arter anevrizma rüptürü ani kardiyak ölüme neden olabilir. Rüptüre bağlı ventrikül duvar disseksiyonu, miyokard kasılma bozukluğu, iskemi ve tamponad gözlenebilir. Elli altı yaşında kadın hasta ani başlayan göğüs ağrısı ve çarpıntı yakınmasıyla başvurdu. Elektrokardiyografisinde akut inferior miyokard infarktüsü bulguları vardı. Ekokardiyografide perikardiyal effüzyon ve sağ atriyumun önünde kistik kitle görüldü. Acil ameliyata alınan hastada tamponad boşaltıldıktan sonra kanamanın sağ koroner arter anevrizması rüptüründen olduğu görüldü. Anevrizma rezeksiyonu ve safen ven greftiyle bypass yapılan hasta ameliyat sonrası yedinci gün taburcu edildi.
Keywords : Koroner anevrizma/komplikasyon/cerrahi; rüptür
Viewed : 10442
Downloaded : 2334