ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İnterkostal sinirden köken alan schwannoma: Olgu sunumu
Koray Dural, Bülent Koçer, Nesimi Günal, Gültekin Gülbahar, Ünal Sakıncı
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara
Schwannomalar sinir kılıfından veya Schwann hücrelerinden köken alan sıklıkla soliter, kapsüle, asemptomatik lezyonlardır. Toraks içindeki lezyonların büyük çoğunluğu mediastinum içinde yer alırken nadir olarak interkostal sinirden kaynaklanır. Bu yazıda sırt ağrısıyla başvuran, interkostal schwannoma nedeniyle rezeksiyon uygulanan ve cerrahi tedavi sonrası ağrı şikayeti gerileyen 26 yaşında bir erkek olgu sunuldu.
Keywords : Nörilemmoma; schwannoma; göğüs duvarı tümörü; göğüs ağrısı
Viewed : 12545
Downloaded : 2975