ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kosta kökenli osteokondrom olgusu
Sedat Demircan, İsmail Cüneyt Kurul, Cemil Deniz Yorgancılar, Özgür Karakurt
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
Üçüncü kostada kitle lezyonu tespit edilen 30 yaşında erkek hastaya sol aksiler torakotomi ile 3. kosta ile birlikte kitle rezeksiyonu yapıldı. Patolojik değerlendirme sonucu osteokondrom olarak bildirildi. İki yıldır takipte olan olgumuzda ek patoloji saptanmadı. Bu yazıda osteokondrom için nadir yerleşim yeri olan kosta kökenli osteokondrom olgusu sunuldu.
Keywords : Osteokondrom; kosta
Viewed : 17578
Downloaded : 4995