ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
KARNİTİN ve C VİTAMİNİNİN REPERFÜZYON HASARINA OLAN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Atilla SARAÇ,Hacı AKAR, Ferşat KOLBAKIR, Hasan Tahsin KEÇELİGİL, *Levent YILDIZ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,
*Patoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
Askorbik asit güçlü indirgeyici aktivitesinden dolayı, güçlü bir antioksidandır. Süperoksit ve hidroksil radikali ile kolayca reaksiyona girerek onları temizler. Karnitin ise beta oksidasyonları için uzun zincir yağ asitlerinin mitokondrial matriks içine taşınmasını sağlar ve reperfüzyon döneminde glikoz oksidasyonunu artırır. Bu iki ajanın antioksidan etkisi tavşanda ekstremite iskemi / reperfüzyon modelinde araştırıldı. Reperfüzyon sonrası tüm deneklerin soleus kasından alınan segmenter kas biyopsisi örnekleri ışık mikroskobunda iskemik hasarın patolojik bulguları olan nekroz, striasyon kaybı, santralizasyon, splitting veya ring formasyonu, fibrozis ve çap farklılıkları açısından değerlendirilerek, gruplar arasında istatistiksel fark olup olmadığı araştırıldı. Uygulanan deneysel modelde, sodyum askorbat verilen grupta istatistiksel olarak anlamsız, karnitin verilen grupta ise istatistiksel olarak da anlamlı olmak üzere serum fizyolojik verilen kontrol grubuna göre reperfüzyon hasarında azalma görüldü. Karnitin ve sodyum askorbat verilen gruplar kendi aralarında karşılaştırıldıklarında ise fibrozis ve çap farkı açısından istatistiksel olarak da anlamlı olmak üzere tüm parametrelerde karnitinin iskemik hasarın azaltılmasında daha etkili olduğu gözlemlendi.
Keywords : Reperfüzyon hasarı, karnitin, askorbik asit
Viewed : 12214
Downloaded : 2949