ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Radial arter kanülünün etkilerini değerlendirmede Allen testinin yeri
Caner Arslan1, Emir Cantürk1, Bekir Kayhan1, Mehmet Şeker2, Adeviye Gökoğlu2, Levent Kaplan3
1TDV 29 Mayıs Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2TDV 29 Mayıs Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul
3TDV 29 Mayıs Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Bölümü, İstanbul
Amaç: Kalp cerrahisinde tansiyon takibi için arter kanülü takılması ameliyat hazırlığının rutin bir parçasıdır. Bu amaçla yerleştirilen kanüllerin radial arter patensisi ve el dolaşımı üzerine etkilerini değerlendirmede Allen testinin yeterliliği araştırıldı.

Ça­lış­ma­ pla­nı: Kalp cerrahisi yapılan 50 hastada (39 erkek, 11 kadın; ort. yaş 56; dağılım 27-75) el dolaşımı, ameliyat öncesi dönemde ve radial arter kanülü alındıktan 10 gün sonra, Allen testi ve Doppler ultrasonografi ile değerlendirildi. Snuff-box bölgesinden radial arter debisi ölçüldü.

Bul­gul­ar: Elli hastanın dokuzunda (%18) ultrasonografi ile ortalama %23 debi azalması tespit edilmesine rağmen Allen testleri değişmedi. Radial ve ulnar arter akımları yeterli olduğundan el iskemisi görülmedi.

So­nuç: Radial arter kanülü takılan hastalarda işlem öncesi ulnar arter akımının yeterli olduğunu gösteren Allen testi el dolaşımının güvenliği için yeterli olmaktadır.

Keywords : Kol/kan akımı; kateterizasyon; radial arter/ transplantasyon
Viewed : 15151
Downloaded : 5758